Akcesoria wspomagające prawidłową segregację śmieci

kosze na śmieci

Zgodnie z prawem, każdy z nas ma obowiązek segregacji śmieci. Odpady należy wrzucać do koszy na śmieci wedle podziału na pięć kategorii. Każda z frakcji jest oznaczona odpowiednim kolorem. Rodzaje odpadów dzielimy na:

  • Tworzywa sztuczne wraz z metalami,
  • Papier,
  • Szkło,
  • Odpady biodegradowalne,
  • Odpady niesegregowalne zmieszane.


Pojemnik na odpady z tworzyw sztucznych i metali jest żółtego koloru. Do tego typu kontenera trafiają takie śmieci jak plastikowe butelki, puszki po napojach, a także kartony po mleku czy sokach. Nie wolno wyrzucać plastikowych zabawek czy puszek po farbach. Papier należy wyrzucać do niebieskiego kosza. Możemy tam umieścić ulotki, kartony, zapisane kartki. Do niebieskiego kontenera nie wyrzucamy pieluch czy zużytych chusteczek higienicznych. Szkło umieszczamy w zielonym kontenerze. Czasem pojawiają się oddzielne kontenery na szkło przezroczyste i kolorowe – w takim wypadku szkło kolorowe trafia do zielonego pojemnika, a przezroczyste do białego. Wyrzucając szklane słoiki czy butelki nie musimy ich myć – to zostanie zrobione na sortowni odpadów. Nie należy wyrzucać zniczy zabrudzonych woskiem, ceramiki, kryształów czy żarówek. Kolejną frakcją śmieci są odpady biodegradowalne, wyrzucane do pojemnika w kolorze brązowym. Tam trafiają resztki w postaci obierek, pozostałości jedzenia, a także trociny z drewna czy skoszona trawa. Nie wolno wyrzucać do tego pojemnika kości ani odchodów zwierząt, jak i ziemi. Ostatnią frakcją są odpady zmieszane, umieszczane w czarnych pojemnikach. Do nich trafiają śmieci niezdatne do recyklingu. Należy pamiętać, że takie odpady jak leki czy zużyte baterie należy oddać w specjalnych punktach, nie wolno wyrzucać ich do śmieci.

 

Jakie akcesoria pomogą w segregacji śmieci?

Po wprowadzeniu obowiązku segregacji, wiele firm stworzyło akcesoria mające usprawnić i ułatwić sortowanie odpadów. Pierwszym i najczęściej stosowanym akcesorium są worki do segregacji śmieci, w kolorach odpowiadających każdej z frakcji odpadów. Dzięki nim przestaniemy mieć problem, co znajduje się w danym worku, kolor pozwoli na szybkie rozpoznanie sekcji odpadów. Następnymi często wykorzystywanymi akcesoriami są kontenery na odpadki w odpowiednich kolorach. Pozwala to na szybką segregację, zwłaszcza przy dużej ilości odpadów. Dla osób, które mają mniej miejsca w domu czy ogrodzie, stworzono specjalne stojaki na worki. Worki na śmieci umieszcza się w stojaku, a dzięki klapce w odpowiednim kolorze od razu wiadomo, jaki rodzaj odpadów można umieścić w danym worku. Dla osób mieszkających w bloku, sortujących śmieci na bieżąco podczas ich wyrzucania, stworzono zestawy małych kontenerów, które są do siebie dopasowane rozmiarowo, dzięki czemu zajmują niewielką przestrzeń i można je dopasować do każdej szafki.


 

CZŁONEK POGOŃ SZCZECIN BUSINESS CLUB

pogoń herb