Jakie środki chemiczne są niezbędne w branży gastronomicznej?

wycieranie blatu

Podstawą prowadzenia lokalu gastronomicznego jest oferowanie klientom produktów o odpowiedniej jakości, które będą trafiać w ich gust i zaspakajać oczekiwania co do smaku, zapachu, konsystencji i estetyki jego podania.

Warunkiem działania każdego baru, bistra, restauracji czy firmy zajmującej się dostarczaniem cateringu jest również przestrzeganie zasad higieny. Jest tak zarówno ze względu na obowiązujące w tym obszarze dość restrykcyjne przepisy, jak i oczekiwania klientów, który zazwyczaj surowo oceniają lokal pod względem panującej w nim czystości. Do zapewnienia odpowiednich standardów niezbędne jest korzystanie z dobrze dobranych środków chemicznych dla gastronomii. Pozwolą one nie tylko na utrzymanie w czystości części związanej z przygotowywaniem posiłków, ale także sali przeznaczonej do konsumpcji czy znajdujących się w lokalu toalet. Zobaczmy, dlaczego stosowanie odpowiednich preparatów jest tak istotne i jakie są ich najważniejsze rodzaje.

 

Dlaczego utrzymywanie czystości w lokalach gastronomicznych jest tak ważne?

Każdy lokal gastronomiczny, który ma odnieść sukces rynkowy, musi dostarczać swoim klientom potraw o odpowiedniej jakości, a jednocześnie nie może się narażać na ryzyko popełnienia błędu skutkującego drobnymi dolegliwościami odczuwanymi przez klientów, nie wspominając już o poważnym zatruciu. Tego rodzaju „wpadka” może nie tylko narazić właściciela na kłopoty związane z interwencją służb sanitarno-epidemiologicznych, ale również wyrządzić trudne do naprawienia szkody dla reputacji zakładu gastronomicznego. Sposobem pozwalającym na unikanie podobnych zagrożeń jest wdrożenie wymaganego przy przygotowaniu produktów żywnościowych systemu HACCP oraz przestrzeganie tzw. zasad DPH, czyli Dobrej Praktyki Higienicznej.

System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) pozwala na zidentyfikowanie wszystkich punktów krytycznych, w których może dojść do zanieczyszczenia przygotowywanej żywności oraz umożliwia wdrożenie procedur, które mają przed nimi zabezpieczać. Wśród zagrożeń, z którymi można spotkać się w lokalach gastronomicznych, znajdują się zarówno czynniki fizyczne w postaci różnych ciał obcych, które mogą się przedostać do przygotowywanych potraw, np. części ubioru personelu lub fragmenty wykorzystywanego sprzętu, jak i chemiczne oraz biologiczne.

Do potencjalnych zanieczyszczeń chemicznych można zaliczyć różne substancje znajdujące się na produktach czy w ich otoczeniu, np. pozostałości środków ochrony roślin. Wśród zanieczyszczeń biologicznych są m.in. mogące się pojawić w lokalu szkodniki, bytujące na produktach pasożyty, a także pochodzące z różnych źródeł bakterie i wirusy.

Najskuteczniejszą metodą walki z zagrożeniami fizycznymi jest stosowanie właściwych zabezpieczeń – odpowiednich ubrań ochronnych, bezpiecznych sprzętów i akcesoriów kuchennych, a także dbałość o porządek w strefie przyjmowania dostaw, przygotowywania posiłków i ich wydawania. Antidotum na niebezpieczeństwa wynikające z czynników chemicznych i biologicznych jest stosowanie właściwych środków chemicznych oraz przestrzeganie ustalonych procedur i wykonywanie ich z ustaloną wcześniej częstotliwością.

 

Środki chemiczne przeznaczone do użytku w lokalach gastronomicznych

Podstawową metodą dbania o bezpieczeństwo żywności i eliminowanie zagrożeń związanymi z zanieczyszczeniami chemicznymi i biologicznymi jest systematyczne prowadzenie wieloetapowej procedury mycia i dezynfekcji produktów oraz wykorzystywanych akcesoriów. Podczas mycia ręcznego, maszynowego czy dezynfekcji w strefie związanej z przygotowywaniem posiłków należy stosować tylko preparaty, które mają odpowiedni atest PZH (Państwowego Zakładu Higieny) zezwalający na kontakt z żywnością. Jest to ważne nie tylko ze względu na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i pozbywanie się ich źródeł, ale również z powodu konieczności utrzymywania wszystkich akcesoriów w stanie, który nie doprowadzi do pogorszenia smaku potraw.

Do najczęściej używanych środków chemicznych przeznaczonych dla branży gastronomicznej należą preparaty wykorzystywane do mycia zastawy stołowej oraz używanych naczyń i akcesoriów kuchennych. Powszechnie stosowane są zarówno płyny i żele do mycia ręcznego, jak i środki do użytku w zmywarkach czy profesjonalnych maszynach czyszczących.

Z równą częstotliwością używane są płyny przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni kuchennych – blatów, stołów, półek i akcesoriów wykorzystywanych przy wydawaniu posiłków albo szaf przelotowych służących do pobierania czystych naczyń. Środki tego typu powinny odznaczać się odpowiednimi właściwościami – m.in. być bakterio- i grzybobójcze, pozwalać na pozbywanie się wirusów.

W branży gastronomicznej niezbędne są również środki myjące przeznaczone do użytku przez personel mający kontakt z żywnością. Najczęściej są to specjalne mydła w płynie używane za pomocą montowanych w pobliżu umywalek dozowników oraz płyny dezynfekcyjne.

Potrzebne są również preparaty specjalistyczne, które pozwolą na czyszczenie intensywnie eksploatowanych urządzeń i akcesoriów kuchennych – płyt kuchennych, grillów, piekarników czy pieców. Środki tego rodzaju muszą dobrze usuwać tłuszcze i przypalone pozostałości potraw, powinny również radzić sobie z czyszczeniem stali nierdzewnej, z której są najczęściej wykonane sprzęty używane w gastronomii.

Kolejnymi chemikaliami niezbędnymi w każdym lokalu gastronomicznym będą środki używane do mycia podłóg oraz wykorzystywane do utrzymania porządku w toaletach. Zazwyczaj są to płyny uniwersalne przeznaczone do czyszczenia okładzin ceramicznych, środki do czyszczenia sanitariatów i umywalek, a także odkamieniacze czy środki do neutralizacji zapachów. Niezbędne są także preparaty do mycia szyb i luster, a także detergenty do czyszczenia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Koniecznymi środkami chemicznymi będą również wkłady do odświeżaczy powietrza oraz udostępniane gościom mydła i żele do mycia rąk.

Środki chemiczne przeznaczone dla branży gastronomicznej niezależnie od ich rodzaju muszą się wyróżniać bardzo wysoką skutecznością działania. Ze względu na duże zużycie i konieczność regularnego stosowania powinny gwarantować utrzymywanie kosztów czyszczenia i dezynfekcji na rozsądnym poziomie. Ważne także, by ich zasady użycia były przyjazne dla użytkowników, a ich aplikacja nie wymagała dodatkowych czasochłonnych zabiegów.


 

CZŁONEK POGOŃ SZCZECIN BUSINESS CLUB

pogoń herb