Opakowania dopuszczone do kontaktu z żywnością. Jakie standardy muszą spełniać?

lunch na wynos

Konieczność zapewniania wysokich standardów bezpieczeństwa żywności wymaga od producentów zachowania kontroli na każdym etapie produkcji. Istotne znaczenie ma wybór opakowań. Muszą one spełniać określone normy. Nie ma w tym przypadku żadnych odstępstw, gdyż w tym zakresie liczy się zdrowie konsumentów. Jakie zasady muszą spełniać opakowania dopuszczone do kontaktu z żywnością?

 

Zasadnicze wymogi dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Producent żywności ma obowiązek wykazywać pełną kontrolę nad procesem wytwarzania produktu końcowego. Podkreślić należy fakt, że rodzaj i jakość opakowania może istotnie wpływać na bezpieczeństwo żywności. Dlatego też weryfikacja musi obejmować zgodność komponentu z normami prawnymi.

Podstawowe zasady zawarte są w treści rozporządzenia 1935/2004. Podkreślają one, że wszelkie materiały i wyroby należy produkować, przetwarzać, i dystrybuować z uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych, które wskazane są w rozporządzeniu 2023/2006. Opakowania do żywności nie powinny doprowadzać do migracji składników chemicznych w szkodliwych ilościach. Nie mogą one stanowić zagrożenia dla zdrowia, przyczyniać się do powstania niemożliwych do przyjęcia zmian w składzie produktów i doprowadzić do pogorszenia cech organoleptycznych.

 

Na jakie elementy musi zwrócić uwagę producent żywności

Bezpieczeństwo żywności, uzależnione jest od producenta produktu i od wytwórcy opakowania. Podmiot zajmujący się produkcją żywności ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktu i przekazanie informacji dotyczących właściwego stosowania. Nie ma jednak obowiązku wykonywania dodatkowych testów sprawdzających skład opakowania. Musi natomiast postępować z opakowaniami w taki sposób, aby jego działanie nie przyczyniło się do wywołania negatywnych skutków dla bezpieczeństwa produktu wprowadzanego na rynek.


 

CZŁONEK POGOŃ SZCZECIN BUSINESS CLUB

pogoń herb