E-hurtownia
PL DE GBhttps://www.elte.pl/

BLOG

Opakowania dopuszczone do kontaktu z żywnością. Jakie standardy muszą spełniać?Konieczność zapewniania wysokich standardów bezpieczeństwa żywności wymaga od producentów zachowania kontroli na każdym etapie produkcji. Istotne znaczenie ma wybór opakowań. Muszą one spełniać określone normy. Nie ma w tym przypadku żadnych odstępstw, gdyż w tym zakresie liczy się zdrowie konsumentów. Jakie zasady muszą spełniać opakowania dopuszczone do kontaktu z żywnością?

Zasadnicze wymogi dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Producent żywności ma obowiązek wykazywać pełną kontrolę nad procesem wytwarzania produktu końcowego. Podkreślić należy fakt, że rodzaj i jakość opakowania może istotnie wpływać na bezpieczeństwo żywności. Dlatego też weryfikacja musi obejmować zgodność komponentu z normami prawnymi.

Podstawowe zasady zawarte są w treści rozporządzenia 1935/2004. Podkreślają one, że wszelkie materiały i wyroby należy produkować, przetwarzać, i dystrybuować z uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych, które wskazane są w rozporządzeniu 2023/2006. Opakowania do żywności nie powinny doprowadzać do migracji składników chemicznych w szkodliwych ilościach. Nie mogą one stanowić zagrożenia dla zdrowia, przyczyniać się do powstania niemożliwych do przyjęcia zmian w składzie produktów i doprowadzić do pogorszenia cech organoleptycznych.

Na jakie elementy musi zwrócić uwagę producent żywności

Bezpieczeństwo żywności, uzależnione jest od producenta produktu i od wytwórcy opakowania. Podmiot zajmujący się produkcją żywności ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktu i przekazanie informacji dotyczących właściwego stosowania. Nie ma jednak obowiązku wykonywania dodatkowych testów sprawdzających skład opakowania. Musi natomiast postępować z opakowaniami w taki sposób, aby jego działanie nie przyczyniło się do wywołania negatywnych skutków dla bezpieczeństwa produktu wprowadzanego na rynek.


Wróć do bloga
Elte Sp. z o.o.

71-106 Stare Czarnowo
Kołbacz, ul. Warcisława 5B
Województwo Zachodnio-pomorskie

ikona Telefon: +48  91  312  41  91
Email: elte@elte.pl

SOCIAL MEDIA

Facebook Facebook

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

gazele biznesu

© 2019 ELTE. Wszystkie prawa zastrzeżone.